GDPR - informační povinnost

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů

  • Jméno:    MUDr. Lívia Svačinová
  • IČO:        70967539
  • Adresa:   Louny, Kosmonautů 2970, PSČ 440 01
  • E-mail:    lisva@seznam.cz
  • Tel:         +420 724 767 909


Právní základ pro zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.
Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.

Účel zpracování:
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány převážně pro splnění zákonných povinností, a to zejména za účelem vedení zdravotnické dokumentace. 

Práva klienta:
Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.
V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz.
Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.


 

Kožní lékař Louny - Poradna a ambulance MUDr. Livia Svačinová